คำตอบของทุกความต้องการ ด้วยระบบน้ำร้อนรวม อเนกประสงค์แบบอัตโนมัติ AQua gas system ร้อนจริง ร้อนเร็ว ที่ 85 องศา ประหยัดค่าใช้จ่าย

AQua gas system คือ ชุดระบบน้ำร้อนรวมที่ใช้ในบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงซักรีด ร้านอาหาร (ไม่ใช่ระบบหม้อต้ม) เป็นระบบร้อนทันทีเมื่อน้ำไหลผ่านที่ 85 องศา(สูงสุด) ด้วยเทคโนโลยี่เฉพาะของเครื่องทำน้ำร้อนที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประหยัดสูงสุด ใช้งานและดูแลรักษาง่าย ด้วยระบบ Tankless water heater with gas นี้จึงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน

*การใช้น้ำร้อนเกินกว่า 30 องศา ต้องใช้ท่อเขียว PPR เท่านั้น*

fusiothrem DEKKO25

AQua Gas System