ศูนย์รวมท่อเขียว PPR

fusiothrem

firestop

DEKKO25

บริษัท อาควา ซีสเทม จำกัด เป็นศูนย์รวมท่อเขียว PPR แห่งเดียวในเชียงใหม่ที่มีท่อ conectors และ fittings PPR ให้เลือกซื้อได้ทันที มากที่สุดในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่อ PPR ที่เป็น Top ของ grade 1st อย่างยี่ห้อ FUSIOTHERM ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน หรือ Top ของ grade 2nd อย่างยี่ห้อ DEKKO 25 ผลิตในประเทศเวียดนามตาม patent Italy ส่งขายในยุโรป

ท่อ PPR คือ ท่อที่ผลิตจากวัสดุ Polypopylyne Co Polymer Landom สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 95 องศาเซลเซียส เป็นท่อที่ใช้กับน้ำร้อนได้ดี จึงนิยมใช้แทนท่อทองแดง ท่อเหล็กซิงค์ และท่อเหล็กดำ มีน้ำหนักเบา ราคาถูกกว่า ทำงานง่าย และเป็นฉนวนกันความร้อนในตัวเอง เชื่อมต่อด้วยระบบความร้อน ทำให้ ท่อ-connectors และ fittings ต่างๆ หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เหมือนผลิตมาจากโรงงานทั้งระบบท่อเมื่อเดินท่อเสร็จ ทำให้ไม่มีการรั่วซึม อายุการใช้งาน 50 ปี ประเทศเยอรมันเป็นผู้คิดค้น และเริ่มใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปอังกฤษและอเมริกา มาไม่น้อยกว่า 25 ปี

การรับรอง Food grade ของประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา

ผู้ผลิต

ผลิตในประเทศเยอรมัน (ไม่ใช่ผลิตภายใต้มาตรฐานเยอรมัน) ***ผลิตภายใต้มาตรฐานเยอรมัน หมายถึง การผลิตที่มีวิธีการผลิต-เครื่องจักรแบบเยอรมัน แต่อาจใช้วัสดุ-สูตรการผลิต และกระบวนการที่แตกต่าง โดยจะผลิตที่ประเทศใดก็ได้ ดังนั้น ควรศึกษาที่มาของสินค้าให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตาม

มาตรฐาน

มีชื่อโรงงานหรือแบรนด์เนมของผู้ผลิต หล่อ หรือพิมพ์ อยู่บนสินค้า ซึ่งหมายถึงการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

การใช้งาน

ระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น - สปริงเกิ้ลดับเพลิงในอาคาร

สีผลิตภัณท์

สีเขียวสำหรับระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น(ปกติ)
สีแดง สำหรับระบบสปริงเกิ้ลดับเพลิงในอาคาร
สีน้ำเงิน สำหรับระบบน้ำเย็นต่ำกว่า 10 องศา เซลเซียส

ข้อควรรู้
เนื่องจากสารตั้งต้นและสูตรการผลิตของ PPR เป็นสูตรความลับของเยอรมัน(ผู้คิดค้น) จึงยังไม่มีใครในโลก ผลิตท่อ PPR ให้มีคุณสมบัติได้ดีเหมือนของเยอรมัน ทำให้ผู้ผลิตท่อ PPR รายอื่นต่างๆทั่วโลก ผลิตเลียนแบบทั้งสี –คุณสมบัติ และมาตราฐาน ของผลิตภัณท์เยอรมัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายกับผู้ใช้ในประเทศยุโรป ที่มีการใช้งานมานานกว่าประเทศไทยดังนั้นควรเลือกใช้ ท่อ PPR อย่างรอบคอบ ด้วยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ จงอย่าเลือกใช้ท่อ PPR จากราคาเท่านั้น เพราะเมื่อเกิดปัญหา ผู้ใช้ยากที่จะแก้ไขเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเดินท่อแบบฝังพื้น หรือผนัง

ปัญหา และข้อควรระวัง
การเกิดกลิ่นเหม็นเน่าภายในท่อ - การเปลี่ยนสีของท่อ - การแตกและกรอบของเนื้อท่อ และการผสมของกลิ่นเหม็นเน่า ที่ปล่อยออกมาจากตัวท่อ และสารเคมีที่ใชในการผลิตผสมกับของเหลวที่ไหลมาตามท่อ เนื่องจากการผลิตที่ไม้ได้มาตราฐานและการใช้เม็ดพลาสติด recycle เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ดังนั้นไม่ควรใช้ผลิตภัณท์ที่ไม่มีชื่อโรงงาน หรือแบรน์ดเนมของผู้ผลิต(ไม่ใช่ผู้ขาย)หล่อ หรือ พิมพ์ลงบนท่อ-connectors และ fittings ต่างๆ รวมถึงการไม่มีตัวตนจริงของผู้ผลิตในต่างประเทศด้วย เพราะทำให้เป็นอันตรายและเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ อย่างไม่คาดคิดมาก่อน