ชุด Transfer และชุด Booster ปั๊ม สำหรับอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมรีสอร์ท สวนอาหาร โรงงานผลิตน้ำดื่ม อาหาร และซักรีด

ขุด Transfer ปั๊ม คือ ชุดปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับสูบน้ำจากชั้นล่าง ขึ้นไปเก็บยังถังหรือบ่อเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร อาจมีปั๊มน้ำตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป บางครั้งอาจมีถึง 4 ตัว

ระบบน้ำของอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมืเนี่ยม โรงแรม และอาคารสูง ใช้ระบบน้ำแบบน้ำทับ หมายถึง การปล่อยให้น้ำไหลจากที่ถังหรือบ่อเก็บน้ำ บนชั้นดาดฟ้าไหลลงสู่ชั้นต่างๆ ที่ต่ำกว่าจึงจำเป็นต้องใช้ ชุด Transfer ปั๊มในทุกอาคาร เพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำชั้นล่างสุด ขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้าของอาคาร หลักการทำงานของชุด Transfer ปั๊ม นั้นปั๊มน้ำจะทำงานเพิ่มขึ้นทีละตัวจนครบจำนวนตัวของชุดนั้นๆ เมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ และจะสลับตัวปั๊มน้ำกันทำงานเมื่อมีการเริ่มต้นการทำงานครั้งใหม่ เรียกกันสั้นๆ ว่า การทำงานแบบสลับช่วยเสริม แต่การใช้ระบบน้ำแบบดังกล่าวนี้มีข้อจำกัดคือ พลังน้ำในสองชั้นบนสุดของอาคารจะมีพลังน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องใช้ชุด Booster ปั๊ม ช่วยให้พลังน้ำในชั้นดังกล่าวข้างต้น มีพลังน้ำที่แรงเหมาะแก่การใช้งาน โดยจะติดตั้งชุด Booster ไว้บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร

ชุด Booster ปั๊ม ก็คือชุดปั๊มน้ำที่มีหน้าที่รับใช้จ่ายน้ำให้มีพลังแรง และสม่ำเสมอเมื่อเกิดกิจกรรมการใช้น้ำขึ้น และจะต้องเป็นแบบ อัตโนมัติ เสมอ ซึ่งอาจเป็นแบบควบคุมด้วย ชุดสมองกลอัจฉริยะ หรือ ไดอาแฟรม แทงค์ก็ได้ อาจมีปั๊มน้ำตั้งแต่ 1ตัวถึง 4 ตัวก็ได้ การทำงานก็เป็นแบบ สลับ-ช่วยเสริมเช่นเดียวกันดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำเพื่อคำนวนการใช้ชุด Transfer และ ชุด Booster ปั๊มให้เหมาะสมกับแต่ละอาคารและการใช้งาน จะทำให้ประหยัด งบประมาณในการชื้อ และค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สวนอาหาร ซักรีด และโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ชุด Transfer และชุด Booster ปั๊ม

Transfer and Booster Pump Hydroline Diaphargm Tank Transfer and Booster Pump