หลักฮวงจุ้ยรวยด้วยน้ำในยุดแปด

รวยด้วยน้ำในยุค 8

การทำระบบน้ำทุกชนิดในปัจจุบัน ควรทำให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย รวยด้วยน้ำในยุค 8 เพื่อกระตุ้นให้ดาวแห่งสายน้ำ นำพาซึ่งเงินทองให้ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย เพราะในแต่ละยุคของหลักฮวงจุ้ยกินเวลา 20 ปี โดยในยุค 8 นี้เริ่มต้นนับที่ ปี พ.ศ.2547 ไปจนถึง ปี พ.ศ. 2567

การออกแบบระบบน้ำต่างๆ ของบริษัทๆ ได้ยึดถือเคล็ดลับตามหลัก ฮวงจุ้ยรวยด้วยน้ำในยุค 8  ซึ่งไม่มีความความจำเป็นต้องทราบ วัน เดือน ปี เกิด ของเจ้าของสถานที่แต่อย่างใด